tel. 22 486-32-35
tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400

Rachmistrz 4 EURO - DOS

Pobierz DEMO
Cena: 449.00 359.20 (+VAT 23%)

Rachmistrz 4 EURO

to najnowsza wersja programu do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Program posiada wiele nowych funkcji, a także niezbędne modyfikacje wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Rachmistrz 4 EURO to prawdziwie europejski program dedykowany przedsiębiorcom, którzy samodzielnie dokumentują działalność gospodarczą, oraz biurom rachunkowym, które zajmują się ewidencjonowaniem zapisów księgowych wielu firm.

Rachmistrz 4 EURO współpracuje z innymi programami firmy InsERT: systemami sprzedaży Subiekt 4 i 5, Subiekt 5 EURO oraz systemem kadrowo-płacowym - Gratyfikant 3.

Najważniejsze cechy

 • bardzo prosta instalacja i obsługa programu oraz możliwość łatwej modyfikacji parametrów jego pracy;
 • przyjazne elementy interfejsu użytkownika z możliwością obsługi za pomocą myszki;
 • maksymalna automatyzacja funkcji - praca bez konieczności dublowania operacji lub informacji;
 • praca jednostanowiskowa lub w sieci komputerowej (licencja na pracę w sieci zawarta w cenie programu);
 • obsługa wielu podmiotów gospodarczych;
 • praca w biurach rachunkowych (licencja na pracę w biurach rachunkowych zawarta w cenie programu);
 • wbudowany moduł płacowy umożliwiający rozliczanie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów-zleceń;
 • współpraca z Subiektem dla Windows (systemem obsługi sprzedaży);
 • praca w systemach operacyjnych Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, XP lub nowszych;
 • szczegółowe instrukcje obsługi i rozbudowany system pomocy.

Księga

 • automatyczne porządkowanie i numerowanie wpisów do księgi;
 • możliwość wypełniania kartotek kontrahentów, opisów operacji gospodarczych oraz kategorii podczas wpisywania danych do księgi;
 • powiązanie z ewidencjami VAT (możliwość wprowadzania dokumentów jednocześnie do księgi i ewidencji VAT);
 • możliwość poprawiania i usuwania wszelkiego rodzaju wpisów;
 • funkcja blokowania i odblokowywania pojedynczych dokumentów wprowadzonych do księgi;
 • możliwość unieważniania wprowadzonych zapisów (wpis unieważniony widoczny jest na wydruku jako przekreślony);
 • funkcja blokowania i odblokowywania całego miesiąca, pozwalająca na ograniczenie poprawek w momencie zamknięcia miesiąca.

Ewidencje VAT

 • prowadzenie dowolnej liczby ewidencji VAT (oprócz standardowo dostarczonych ewidencji faktur i rachunków uproszczonych można zakładać dowolną liczbę ewidencji VAT użytkownika);
 • automatyczne porządkowanie zapisów w ewidencjach;
 • możliwość wypełniania kartotek kontrahentów opisów operacji gospodarczych oraz kategorii podczas wpisywania danych do ewidencji;
 • automatyczne dopisywanie do księgi danych dokumentów z ewidencji VAT zapisem zbiorczym (z dnia lub z całego miesiąca) lub pojedynczych dokumentów;
 • możliwość blokowania pojedynczych zapisów wprowadzonych do ewidencji VAT;
 • możliwość unieważniania zapisów wprowadzonych do ewidencji VAT.

Pozostałe ewidencje

 • wprowadzanie i modyfikowanie danych zakupionego wyposażenia i środków trwałych;
 • automatyczne naliczanie i księgowanie amortyzacji środków trwałych w bieżącym miesiącu;
 • automatyczne dopisywanie do księgi wyliczonych rat amortyzacyjnych;
 • możliwość skorygowania wyliczonych rat amortyzacyjnych;
 • wydruk planu amortyzacji na dany rok;
 • możliwość wykonywania dodatkowych operacji na środkach trwałych, tj. zmiana danych, likwidacja, sprzedaż (wystawianie i drukowanie odpowiednich dokumentów);
 • ewidencjonowanie danych wykorzystywanych pojazdów;
 • ewidencjonowanie rachunków związanych z wydatkami na eksploatację pojazdów (formularz zgodny z formularzem rachunku VAT);
 • ewidencja przebiegu pojazdu;
 • automatyczne wyliczanie i księgowanie kwoty do zaliczenia w poczet kosztów w bieżącym miesiącu na podstawie ewidencji przejazdów i rachunków;
 • ewidencja remanentów;
 • możliwość importu pozycji do remanentu z kartoteki towarów, środków trwałych i wyposażenia;
 • automatyczne dopisywanie do księgi wartości danego remanentu.

Moduł płacowy

 • ewidencja pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów-zleceń;
 • możliwość tworzenia własnych wzorców składników płacowych i na ich podstawie składników płacowych;
 • tworzenie schematów wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (możliwość określania wynagrodzenia wieloskładnikowego);
 • automatyczne wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • wyliczanie wynagrodzenia na podstawie schematu i podanych parametrów wypłaty (np. liczba wyprodukowanych jednostek w systemie akordowym, liczba przepracowanych godzin przy stawce godzinowej itp.);
 • możliwość blokowania i odblokowywania poszczególnych wypłat;
 • automatyczne księgowanie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń i umów zleceń.

Import dokumentów z Subiekta dla Windows i Subiekta 5

 • możliwość określenia odrębnych schematów importu dla każdego typu dokumentu;
 • możliwość importu dokumentów do ewidencji VAT, do księgi oraz jednocześnie do ewidencji VAT i do księgi;
 • dwa sposoby importu: import ręczny oraz automatyczny;
 • możliwość zróżnicowanej dekretacji importowanych dokumentów tego samego typu (np. faktur sprzedaży) w zależności od ich kategorii nadanej w Subiekcie dla Windows;
 • możliwość jednoczesnego korzystania z danych Subiekta dla Windows (kartoteka kontrahentów, towarów i usług);
 • możliwość importu dokumentów za dowolny okres;
 • możliwość ponownego importu dokumentów poprawionych we współpracującym programie (automatyczna aktualizacja danych w Rachmistrzu);
 • dodatkowa możliwość określenia konkretnego magazynu, z którego mają być importowane dokumenty z Subiekta dla Windows;
 • dodatkowe możliwości filtrowania dokumentów do zaimportowania (filtrowanie po typie dokumentu, po wartości dokumentu oraz po numerze dokumentu).

Zestawienia i raporty

 • wydruki graficzne, tekstowe lub do pliku;
 • wydruki księgi i ewidencji w formie tabel zgodnych z aktualnymi wzorami;
 • możliwość wydruku listy pozycji z każdego modułu;
 • wydruk dokumentów z modułu płacowego (karta wynagrodzeń, lista płac pełna i kasowa);
 • wydruk bilansu z księgi oraz analizy z rozbiciem na kategorie w dowolnym okresie;
 • wydruk podsumowania podatku VAT w bieżącym miesiącu;
 • wydruki podsumowań ewidencji VAT zakupu i sprzedaży;
 • zestawienie: raport o kontrahentach;
 • wydruki deklaracji skarbowych: PIT-5, VAT-7, PIT-4, PIT-11, PIT-8B na podstawie danych z modułu płacowego;
 • możliwość wydruku deklaracji skarbowych na oryginalnych formularzach;
 • wyliczenie i zapisanie w pliku deklaracji ZUS: RNA, RCA i RZA;
 • możliwość odczytania w programie Płatnik wyliczonych deklaracji ZUS;
 • możliwość tworzenia własnych zestawień w języku SQL.

Funkcje administracyjne

 • osobne hasła dla poszczególnych użytkowników programu oraz bardzo rozbudowane uprawnienia - możliwość blokady dostępu dla każdego użytkownika do każdej opcji w menu;
 • bardzo rozbudowane możliwości definiowania parametrów wydruków (tworzenie wielu wzorców wydruku dla każdego typu dokumentu, konwersja polskich znaków na wydrukach tekstowych);
 • rozbudowane parametry systemu;
 • dodatkowe kartoteki: tras i celów przejazdów, kategorii, typów pojazdów, opisów operacji i inne.

Pozostałe możliwości

 • wykorzystanie wielu standardowych mechanizmów systemu Windows: obsługa polskich znaków na ekranie, klawiaturze oraz drukarce, czcionki, kolory, obsługa drukarek zainstalowanych w systemie;
 • automatyczna archiwizacja danych za pomocą wbudowanego, wydajnego narzędzia;
 • korzystanie z kalkulatora i kalendarzyka;
 • wykorzystanie mechanizmu InsTYNKT umożliwiającego szybkie wyszukiwanie kontrahentów;
 • moduł Komunikacja umożliwiający zdalną współpracę z Subiektem dla Windows (przydatne w biurach rachunkowych i firmach wielooddziałowych);
 • zewnętrzny program serwisowy umożliwiający m.in. wykonywanie operacji porządkujących i naprawczych na bazie danych;
 • zewnętrzny program umożliwiający przeniesienie danych z programu DOS-owego Rachmistrz 2;
 • możliwość wymiany dokumentów z kkontrahentami za pomocą plików eBIS-XML.

Dane techniczne

 • użyte narzędzia: MS Visual Studio z pakietu MS Visual C++ 6.0 (MS Visual Studio Service Pack 3), Microsoft Corporation; NuMega DevPartner for Visual C++ (BoundsChecker, TrueTime), Compuware; ELS-coder, Pegasus Imaging Corporation; MS Visual Source Safe 6.0, Microsoft Corporation; RoboHELP Office 6.0, Blue Sky Software; InstallShield 5.5 Professional Edition, InstallShield Software Corporation; DemoShield 6.0, InstallShield Software Corporation; Paint Shop Pro 5.0, Jasc Software, Inc.;
 • możliwość wprowadzenia dowolnej liczby danych - ograniczonych praktycznie tylko pojemnością dysku twardego i maksymalną pojemnością bazy danych (2 GB);
 • baza danych: Microsoft Access 97 (Microsoft DAO Jet 3.51, Microsoft DAO Jet 3.51 Service Pack 2), Microsoft Corporation;
 • minimalne wymagania systemowe: komputer z procesorem Pentium 100 MHz (lub lepszym), 32 MB pamięci RAM, system operacyjny Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 lub nowszy, około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800 na 600 punktów lub wyższej, napęd CD-ROM;
 • zalecenia producenta: komputer z procesorem Pentium 200 MHz (lub lepszym), 64 MB pamięci RAM (lub więcej), dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows;
 • sieć komputerowa: dowolne oprogramowanie sieciowe pracujące w środowisku Windows (w tym sieć wbudowana w środowisko Windows), możliwość pracy jednostanowiskowej bez oprogramowania sieciowego, brak ograniczenia liczby stanowisk sieciowych.

Przykładowe ekrany